top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAP Akademi

En Zor ve En Kolay AP Dersleri/Sınavları Hangileridir?

Güncelleme tarihi: 17 May 2022


AP Sınavları Zor mudur? başlıklı yazımızda Reddit sosyal haber sitesinde yapılan anket ile 2020 AP sınav sonuçlarına ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Bu veriler AP derslerinin/sınavlarının zorluğuna ilişkin önemli bulgular sunmakla birlikte daha doğru tespitler yapabilmek için aşağıdaki faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir:

  • Dersin kapsamı: Derste işlenen konuların kapsamı genişledikçe sınava hazırlanmak için daha çok çaba ve zaman harcanması gerekmektedir. Ayrıca bazı derslerde performans ödevleri bulunmaktadır ve bu performans ödevlerini tamamlamak için de ciddi zaman ayrılması gerekmektedir.

  • Ders içeriklerinin ne ölçüde ezbere dayalı veya kavramsal olduğu: Ezberlenecek materyal miktarı arttıkça dersin zorluğu artacaktır. Bununla birlikte soyut ve teorik kavramların öğrenilmesini ve uygulanmasını gerektiren dersler genellikle ezbere dayalı derslerden daha zor olarak kabul edilmektedir.

  • Sınavlarda sorulan soru türleri: AP sınavlarında çoktan seçmeli ve farklı türlerde açık uçlu sorular sorulmaktadır. Sınavlarda genellikle açık uçlu sorular çoktan seçmeli sorulara göre öğrencileri daha fazla zorlamaktadır.

Zorluk seviyelerine ilişkin değerlendirmeler bu faktörler yanında öğrencilerin durumuna göre de değişebilmektedir. Öğrenciler ilgi duydukları ve iyi oldukları derslerin sınavlarında daha başarılı olmaktadırlar. Örneğin, matematiği kuvvetli bir öğrenciye AP English Literature and Composition dersi Calculus BC dersinden daha zor gelebilecektir. Nitekim AP Sınavları Zor mudur? yazımızda da işaret edildiği üzere zor olarak görülen bazı dersler aynı zamanda öğrencilerin en başarılı olduğu sınavlardır.

Sonuç olarak, AP dersleri ve sınavlarına ilişkin herkes tarafından kabul gören bir zorluk sıralaması yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, AP derslerinin zorluk seviyelerinin yukarıda belirlenen kriterler çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmesi uygun olacaktır.


(Değerlendirmeler College Board tarafından belirlenen AP ders alanlarına ve College Board tarafından kullanılan sıralamaya göre yapılmıştır. Değerlendirmelerde yer alan sayısal veriler AP Sınavları Zor mudur? yazımızda yer verilen Reddit anketi ve 2020 AP sınav sonuç verileridir.)


AP Capstone Diploma Program


AP Capstone Diploma dersleri (AP Seminar ve AP Research) diğer AP derslerinden farklı olarak beceri temelli derslerdir ve belirli müfredatları yoktur. Bu derslerde öğrencilerin bağımsız araştırma yapma, takım içerisinde çalışma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


AP Seminar ve AP Research dersleri alışkın oldukları derslerden farklı olduğu için öğrencilere zor gelebilmektedir. Ayrıca, her iki derste de bilimsel araştırma raporu yazılması ve sunum yapılmasını gerektiren performans ödevleri bulunmaktadır ve bu performans ödevleri oldukça zaman almaktadır.


AP Seminar notunun %55’i yıl içerisinde yapılan 2 adet performans ödevinden, kalan %45’i ise sadece açık uçlu soruların sorulduğu yılsonu sınavından gelmektedir. AP Research dersinde ise yılsonu sınavı yoktur ve ders notu tamamen kapsamlı bir performans ödevinden gelmektedir.


AP Seminar ve AP Research 5 alan öğrencilerin oranının en düşük olduğu (sırasıyla %6,4 ve %8,8) derslerdir. Bu dersler aynı zamanda 1 alanların oranın da en düşük olduğu (sırasıyla %2,2 ve %2,5) dersler arasındadır. Her iki derste de 3 alanların oranı çok yüksektir ve AP Seminar 3 alanların oranının açık ara en fazla olduğu (%59,8) derstir. Bu derslerde 3 almak göreceli olarak kolaydır ancak daha yüksek notlar alabilmek için ilave çaba gösterilmesi gerekmektedir.


Arts


AP Art and Design derslerinde (AP 2-D Art and Design, AP 3-D Art and Design ve AP Drawing) yılsonu sınavı yoktur. Ders notu öğrencilerin hazırladıkları sanat ve tasarım eserlerini, çalışma sürecine ilişkin dokümantasyonu ve sunulan çalışmalara ilişkin yazılı açıklamaları içeren portföylere göre verilmektedir. Bu portföyleri hazırlamak için öğrencilerin yıl boyunca önemli bir emek sarf etmeleri gerekmektedir. Nitekim Reddit anketinde bu dersler en çok zaman gerektiren dersler (3,83/5) olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu dersler hem 1 alanların oranının en düşük olduğu (%1,0) hem 3 ve üzeri not alan öğrenci oranının en yüksek olduğu (%88,2) derslerdir. Ancak, bu derslerde başarılı olabilmek için öncesinde sanat alanında bir tecrübeye sahip olunması faydalı olacaktır.


AP Art History sınavı öğrenciler tarafından genelde kolay olarak görülürken çalışmak için gereken sürenin fazla olduğu belirtilmektedir. AP Art History sınavında 3 ve üzeri alanların oranı (%68,7) tüm sınavların ortalamasının (%64,6) üzerinde olmakla birlikte 5 alanların oranı (%10,0) düşüktür.


AP Music Theory dersi için herhangi bir ön şart yoktur ancak öğrencilerin bu dersin sınavından başarılı olabilmeleri için notaları okuyup yazabilmeleri ve ses veya bir enstrümanla ilgili temel performans becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, AP Music Theory sınavının zorluk derecesi öğrencilerin durumuna göre farklılık gösterecektir.


English


AP English Language and Composition öğrencilerin en çok girdiği (2020 yılında 535.478 kişi) AP sınavıdır. Bunun da etkisiyle 5 alan öğrenci oranı (%12,6) tüm sınavlardan 5 alan öğrencilerin ortalamasına (%15,8) göre düşüktür. Ancak genel olarak çok zor olmayan bir sınav olarak kabul edilmektedir. AP English Language and Composition sınavına girecek öğrencilerin İngilizce seviyelerinin iyi olmasının yanında okumayı ve yazmayı sevmeleri gerekmektedir.


AP English Literature and Composition da öğrencilerin en çok girdikleri (2020 yılında 333.980 kişi) sınavlardan biridir. Öte yandan 5 alma oranı en düşük (%9,3) sınavlardan biridir ve genellikle AP programının en zor dersleri arasında görülmektedir. AP English Literature and Composition dersinde AP English Language and Composition dersine göre okuma parçaları daha zordur ve söz sanatları (rhetoric) daha detaylı işlenmektedir. Bunun sonucunda English Literature and Composition sınavları daha detaylı ve zordur.


History


AP Tarih dersleri (AP European History, AP US History ve AP World History) en çok girilen AP sınavları arasındadır. AP US History, 2020 yılında sınava giren 472.697 öğrenci ile bu alanda AP English Language and Composition dersinden sonra ikinci sıradadır.


Bununla birlikte, tarih dersleri ders kapsamlarının genişliği ve çok fazla ezber gerektirmeleri nedeniyle en çok çalışma süresi gerektiren, dolayısıyla da zor olan dersler arasında gösterilmektedir. Nitekim bu derslerin sınavlarında 5 alma oranları da düşüktür.


Bu dersler arasında AP US History diğerlerine göre daha kısa bir dönemi ve daha dar bir coğrafi bölgeyi kapsamaktadır. Bu nedenle AP US History sınavlarında daha detaylı bilgiler sorulmaktadır ve genel olarak AP US History sınavı diğer tarih sınavlarından daha zor olarak kabul edilmektedir.


AP Tarih sınavları AP sınavları arasında çoktan seçmeli soruların ağırlığının en az (%40), açık uçlu soruların ağırlığının en fazla (%60) olduğu sınavlardır.


Social Sciences


Sosyal bilimler alanındaki AP dersleri (AP Comparative Government and Politics, AP US Government and Politics, AP Human Geography, AP Macroeconomics, AP Microeconomics, AP Psychology) ders kapsamlarının çok geniş olmaması ve kavramsal (soyut) konular içermemesi nedeniyle genellikle kolay olarak görülmektedir.


Ancak, AP Human Geography ve AP US Government and Politics sınavları öğrencilerin en başarısız oldukları sınavlar arasındadır. Bu sınavlarda 1 ve 2 alanların oranı yüksek, 3 ve üzeri not alanların oranı ise düşüktür.


AP Macroeconomics, AP Microeconomics ve AP Psychology dersleri yılsonu sınavları çoktan seçmeli soruların ağırlığının (%66,7) fazla olduğu ve açık uçlu soruların ağırlığının ise en az olduğu (%33,3) sınavlardır.


Mathematics


AP Calculus AB ve AP Calculus AB dersleri öğrencilerin daha önceki matematik derslerinde görmedikleri limit, türev, integral gibi kavram ve konuları içerdiğinden genelde en zor dersler/sınavlar arasında gösterilmektedir. AP Calculus BC, AP Calculus AB dersinin tüm konuları yanında ilave konular da içerdiği için daha geniş kapsamlı ve daha zor bir derstir.


AP Statistics ders müfredatı AP Calculus dersleri ile karşılaştırıldığında hem daha dar kapsamlıdır hem de daha kolay olarak kabul edilmektedir. Ancak, sınavda başarılı olabilmek için istatistiksel kavramların iyi anlaşılması gerekmektedir.

Computer Science


AP Computer Science Principles dersi bilgisayar bilimleri alanında herhangi bir tecrübe gerektirmediği ve bilgisayar bilimleri alanına genel bir giriş dersi olduğu için genellikle kolay bir ders olarak kabul edilmektedir. Ders notunun %70’ini oluşturan yılsonu sınavında sadece çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır. Ders notunun kalan %30’u da karmaşık olmayan bir program yazmayı ve bu programa ilişkin soruları cevaplamayı içeren bir performans ödevine göre verilmektedir.


AP Computer Science Principles dersi en kolay dersler arasında gösterilmekle birlikte 5 alan öğrencilerin oranının en düşük olduğu (%10,9) dersler arasındadır. Bu derste 3 ve 4 alanların oranı yüksektir ancak öğrencilerin 5 almakta zorlandıkları görülmektedir.


AP Computer Science A dersi Java dili kullanılarak bilgisayar programlamanın öğretildiği bir derstir. Genel olarak, bilgisayar programlama, özellikle de Java ile programlama, konusunda bilgi ve tecrübe sahibi öğrenciler AP Computer Science A sınavında fazla zorlanmazken böyle bir arka planı olmayan öğrenciler için daha zorlayıcı bir sınav olmaktadır.


Sciences


AP Physics C: Electricity and Magnetism ve AP Physics C: Mechanics dersleri hem ileri matematik (calculus) bilmeyi gerektirmeleri hem de içerdikleri konular itibariyle AP programının en zor dersleri arasındadır. Reddit anketinde yer alan cevaplardan AP Physics C: Electricity and Magnetism dersinin içerdiği konular açısından en zor ders (3,96/5) olarak belirtildiği ve AP Physics C: Mechanics dersinden daha zor görüldüğü anlaşılmaktadır.

AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri de zor olduğu belirtilen derslerdendir. Ancak, AP Physics C derslerinde daha az konu daha derinlemesine işlenirken, AP Physics 1 ve AP Physics 2 daha fazla konu yer almakta ve daha az detaya girilmektedir. Ayrıca AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri cebir tabanlıdır (algebra based) ve ileri matematik (calculus) bilgisi gerektirmemektedir. Dolayısıyla, genel olarak AP Physics C dersleri AP Physics 1 ve AP Physics 2 derslerinden daha zor olarak kabul edilmektedir.


Ancak, sınav sonuçlarına bakıldığında AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavı başarı oranının en yüksek olduğu derslerden biri iken AP Physics 1 başarı oranının en düşük olduğu dersler arasındadır. Bunun en önemli sebebi AP Physics 1 sınavına çok daha geniş bir yelpazeden çok daha fazla öğrencini girmesi, AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına ise altyapısı kuvvetli, iyi çalışmış daha az sayıda öğrencinin girmesidir.


AP Physics 1 ve AP Physics 2 sınavlarında başarı oranlarının düşük olmasının önemli bir sebebi de bu sınavlarda çok sayıda deney tabanlı soru sorulması ve öğrencilerin bu soruları yapmakta zorlanmasıdır. AP Physics C sınavlarında da deney tabanlı sorular sorulmakta ancak bu soruların ağırlığı AP Physics 1 ve AP Physics 2'ye göre daha az olmaktadır.


AP Biology dersinde karmaşık süreçlerin ezberlenmesi ve biyolojik kavramların birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılması gerekmektedir. AP Biology, ders kapsamının genişliği ve kavramsal olarak karmaşık olması nedeniyle zor dersler arasında kabul edilmektedir.


AP Chemistry dersi de içeriğinin oldukça yoğun olması, dolayısıyla da birçok kavram ve problem çözüm yönteminin öğrenilmesini gerektirmesi nedeniyle AP programının en zor derslerinden biri olarak görülmektedir. Reddit anketine göre AP Chemistry öğrenciler tarafından kendi kendine çalışılması en zor ders (4,15/5) olarak belirtilmiştir.


AP Biology ve AP Chemistry derslerinin zorluğunun ayrı bir göstergesi de bu derslerin 5 alanların oranının en düşük olduğu (sırasıyla %9,5 ve %10,6) dersler arasında olmasıdır.


AP Biology ve AP Chemistry sınavlarında da Fizik sınavlarında olduğu gibi deney tabanlı sorular sorulmaktadır.


AP Environmental Science dersi kavramsal olarak birçok öğrenci için Fizik, Kimya veya Biyoloji derslerine göre daha kolaydır ve ders kapsamı da çok geniş değildir. Bu nedenle genellikle göreceli olarak kolay dersler/sınavlar arasında gösterilmektedir.


World Languages and Cultures


AP programı kapsamındaki dil sınavlarına katılım AP Spanish Language and Culture dışında düşüktür. AP Spanish Literature and Culture, AP French Language and Culture ve AP Chinese Languge and Culture sınavlarına nispeten daha fazla öğrenci girmekle birlikte AP German Language and Culture, AP Italian Language and Culture, AP Japanese Language and Culture ve AP Latin sınavlarına çok az kişi girmektedir.

AP World Languages and Cultures Sınavlarına Girenlerin Sayısı (2020)

AP World Languages and Cultures Sınavlarına Girenlerin Sayısı (2020)


Dil sınavlarına girenlerin önemli bir kısmı bu dili anadili olarak bilen veya bu dilin konuşulduğu ülkelerde yaşamış öğrencilerdir. Bu dilleri çoğunlukla okulda öğrenenlerin (standart grup) ortalamaları ise bunlara göre daha düşüktür. (AP Spanish Literature and Culture ve AP Latin için bu ayrım yapılmamaktadır.)

AP World Languages and Cultures Sınavları Not Ortalamaları (2020)

AP World Languages and Cultures Sınavları Not Ortalamaları (2020)


Bu dilleri sonradan öğrenen öğrenciler için AP Dil sınavları, özellikle de dinleme/konuşma bölümleri, zor olmaktadır. Bu nedenle AP Dil sınavlarına girecek öğrencilerin bu dillerde uzun dönemli eğitim almış olmaları ve bu dilleri ileri seviyede bilmeleri uygun olacaktır.


Latince canlı bir dil olmadığı, farklı bir gramer yapısı olduğu ve AP Latin dersi kapsamında eski ve zor edebi metinler işlendiği için AP Latin sınavı da zor sınavlar arasında gösterilmektedir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi bu sınava giren öğrenci sayısı oldukça azdır.


Genel Değerlendirme


Müfredatları geniş, kavramsal olarak zor konular içeren ve sınav soruları öğrencileri zorlayan bazı AP sınavları diğerlerine göre zor kabul edilirken bazı sınavlar ise göreceli olarak kolay kabul edilmektedir.

Ancak, sınav sonuçlarına bakıldığında kolay olarak görülen bazı sınavlarda başarının çok düşük olduğu zor olarak kabul edilen bazı sınavlarda ise başarının oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır.


Bunun en önemli sebebi kolay olduğu düşünülen sınavlara çok sayıda öğrencinin yeterince hazırlanmadan girmesi, zor sınavlara ise az sayıda öğrencinin iyi hazırlanarak girmesidir. Özellikle, aynı yıl içerisinde birden fazla AP sınavına giren öğrenciler ağırlığı zor gördükleri sınavlara verebilmekte ve kolay gördükleri AP sınavlarını ihmal edebilmektedirler.


AP sınavlarındaki en önemli zorluk, öğrencilerin tüm konuları kavrayabilecekleri ve pekiştirmek için yeterince örnek soru çözebilecekleri şekilde bir program oluşturmamaları ya da oluşturulan programa uyamamaları ve konuları yetiştirememeleridir.


Sonuç olarak, tüm AP sınavları üniversite seviyesinde bilgi ve becerileri ölçmektedir ve mutlak olarak kolay bir sınav yoktur. Bu sınavlardan yüksek not (özellikle de 4 veya 5) alabilmek için ciddi bir emek ve zaman harcanması şarttır. Bu nedenle, girilecek tüm AP sınavları için gerçekçi bir çalışma planı oluşturulması ve bu plana uygun olarak disiplinli bir şekilde çalışılması gerekmektedir.


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP dersleri ve sınavları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sitemizin AP DERSLERİ bölümünü inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AP Akademi | AP Özel Ders | Advanced Placement

AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

3.150 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page