top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıAP Akademi

AP Sınavlarına Nasıl Girilir?

Güncelleme tarihi: 8 May 2022


AP Sınavlarına Nasıl Girilir

Her yıl dünya genelinde milyonlarca öğrenci AP sınavlarına girmekte ve aldıkları notları başta ABD olmak üzere dünya genelinde birçok üniversiteye yapacakları kabul, burs veya kredi muafiyeti başvurularında kullanmaktadır. 2021 yılında AP sınavlarına tüm dünyada toplam 2.548.228 öğrenci girmiştir. (Kaynak: AP Data and Research)


AP sınavlarının yurtdışı üniversite başvurularında kullanılmak üzere girilen SAT, ACT, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan çok farklı kendine özgü kural ve süreçleri bulunmaktadır. AP sınavların girmeyi düşünen öğrencilerin bu kural ve süreçleri bilmeleri herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları açısından oldukça önemlidir.


AP Sınavlarına Kimler Girebilir?


AP Casptone Diploma Programı temel dersleri olan AP Seminar ve AP Research derslerinin sınavlarına girebilmek için öğrencilerin AP programını uygulayan ve ayrıca AP Capstone Diploma Program Onayı almış olan bir okulda okuyor olmaları ve sınava girecekleri yıl için bu dersleri almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca AP Seminar dersi AP Research dersi için ön şart dersi olduğundan AP Research dersinin sınavına girebilmek için önceki yıllarda AP Seminar dersinin sınavına girmiş olmak gerekmektedir.


Diğer AP sınavlarına girebilmek için dersi alma koşulu bulunmamaktadır. Bu nedenle okullarında AP programı olmayan öğrenciler AP sınavlarına haricen girebildikleri gibi okullarında AP programı olan öğrencilerin de okullarında açılmayan veya almadıkları derslerin sınavlarına girmeleri mümkündür. Ayrıca, öğrencilerin aldıkları derslerin sınavlarına girme zorunluluğu da bulunmamaktadır.


AP programı liseler için hazırlanmıştır ve AP dersleri liseler tarafından açılmaktadır. AP sınavlarına giren öğrencilerin tamamına yakını lise öğrencileridir. Bununla birlikte, AP sınavlarına girmek için lisede okuma şartı bulunmamaktadır. Çok az sayıda (<%0,05) olmakla birlikte henüz liseye geçmemiş öğrenciler ile liseyi bitirmiş mezun öğrenciler de AP sınavına girebilmektedir.


AP Calculus sınavlarına (AP Calculus AB ve AP Calculus BC) ilişkin özel bir durum bulunmaktadır. AP Calculus AB dersinde yer alan tüm konular daha kapsamlı olan Calculus BC dersinde de bulunmakta ve Calculus BC sınavına giren öğrencilere Calculus AB notu da verilmektedir. Bu nedenle AP Calculus sınavları AP sınav haftasında aynı saatte düzenlenmektedir ve bir yılda her iki sınava birden girmek mümkün değildir. Ancak, bu iki dersin sınavlarına farklı yıllarda girmek mümkündür.


AP Sınavlarına Başvuru Ne Zaman Yapılır?


AP sınavlarına başvurular, sınavların yapılacağı Mayıs ayından önceki Kasım ayının ortasında College Board tarafından her yıl ilan edilen tarihte sona ermektedir.


Sınavdan önceki Mart ayının ortasında yine College Board tarafından her yıl ilen edilen tarihe kadar da geç başvurular kabul edilmektedir.


Geç başvurular için normal sınav ücretine ilave olarak geç başvuru ücreti alınmaktadır.


İstisna olarak, AP programını uygulayan bir okulda okuyan ve normal başvuru tarihinden sonra açılan bir AP dersini alan öğrenci bu dersin sınavına girecekse geç başvuru ücreti ödemesine gerek olmayacaktır.


AP sınavlarına haricen girecek öğrencilerin ise normal başvuru tarihinden sonra yapacakları sınav başvurularında her halükarda geç başvuru ücreti ödemeleri gerekecektir.


AP Sınavlarına Başvuru Nasıl Yapılır?


AP sınavlarına diğer SAT, ACT, TOEFL, IELTS gibi sınavlarda olduğu gibi öğrencilerin başvuru yapmaları mümkün değildir. AP sınav siparişleri öğrenciler adına AP sınavlarını düzenleyen okullar tarafından yapılmaktadır.


AP sınavlarına 2 tür başvuru yapılabilmektedir: AP dersini alan bir öğrenci için kendi okulu tarafından yapılan normal sınav başvurusu veya sadece sınava girilecek (exam only) şekilde yapılan başvuru.


Sınava gireceği AP dersini alan öğrenciler sistemde zaten kayıtlı olduğu için talebi doğrultusunda okulun AP koordinatörü tarafından adına AP sınav başvurusu yapılacaktır.


AP dersini almayan (veya AP dersini alsa da başka bir okulda sınava girecek) öğrenciler için ise sırasıyla aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:

 • Öğrencinin AP sınavını düzenleyen ve dışarıdan öğrenci kabul eden bir okula başvurması

 • Okul tarafından öğrenciye sınavına girmek istediği ders için sadece sınava girilecek (exam only) şekilde oluşturulan sınıfın katılım kodunun (join code) verilmesi

 • Öğrencinin yoksa College Board hesabı oluşturması

 • Öğrencinin hesap bilgilerini kullanarak MyAP sistemine giriş yapması

 • Öğrencinin verilen katılım kodunu kullanarak sınava giriş için oluşturulan sınıfa kaydolması

 • Okul AP koordinatörü tarafından öğrenci adına AP sınav siparişi yapılması

AP sınavı düzenleyen okulların dışarıdan sınava öğrenci kabul etme veya tüm AP sınavlarını yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle kendi okulları dışında bir okulda sınava girmeyi düşünen öğrencilerin girecekleri AP sınavını düzenleyen ve AP sınavlarına dışardan öğrenci kabul eden uygun bir okul bulmaları gerekmektedir.


College Board tarafından her yıl eğitim öğretim yılının başlangıcından önce ilan edilen sınav başvuru tarihleri okullar için başvuru listelerinin College Board’a gönderilmesi gereken tarihlerdir. Okullar genellikle AP sınav başvurularını College Board tarafından belirlenen tarihlerden önce kapatmaktadırlar. Bu nedenle, özellikle başka bir okulda dışarıdan sınava girecek öğrencilerin College Board tarafından belirlenen tarihlerden önce okullara başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.


Farklı Durumlarda AP Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır

 • AP sınavına girmek isteyen öğrencinin okulunda AP programı var, okulu AP sınavını düzenliyor ve öğrenci aldığı AP dersinin sınavına kendi okulunda girecek ise talebi doğrultusunda okulu tarafından öğrenci adına normal sınav başvurusu yapılması gerekecektir.

 • AP sınavına girmek isteyen öğrencinin okulunda AP programı var ve okulu AP sınavını düzenliyor ancak öğrenci aldığı AP dersinin sınavına başka bir okulda girmek istiyor ise kendi okulu tarafından öğrenci adına sınav başvurusu yapılmayacaktır. Bu durumda öğrencinin sınava dışarıdan öğrenci kabul eden uygun bir okul ile iletişime geçip kendisi adına sadece sınava girecek (exam only) şekilde başvuru yapılmasını talep etmesi gerekecektir.

 • AP sınavına girmek isteyen öğrencinin okulunda AP programı var ve okulu AP sınavını düzenliyor ancak öğrenci girmek istediği AP sınavının dersini almıyor veya okulunda bu ders açılmıyor ve öğrenci kendi okulunda sınava girecek ise talebi doğrultusunda okulu tarafından öğrenci adına sadece sınava girecek (exam only) şekilde başvuru yapılması gerekecektir.

 • AP sınavına girmek isteyen öğrencinin okulunda AP programı var ve okulu AP sınavını düzenliyor ancak öğrenci girmek istediği AP sınavının dersini almıyor veya okulunda bu ders açılmıyor ve öğrenci başka bir okulda sınava girmek istiyorsa öğrencinin sınava dışarıdan öğrenci kabul eden uygun bir okul ile iletişime geçip kendisi adına sadece sınava girecek (exam only) şekilde başvuru yapılmasını talep etmesi gerekecektir.

 • AP sınavına girmek isteyen öğrencinin okulunda AP programı var ancak okulu AP sınavını düzenlemiyorsa, AP dersini alsa da almasa da, öğrencinin sınava dışarıdan öğrenci kabul eden uygun bir okul ile iletişime geçip kendisi adına sadece sınava girecek (exam only) şekilde başvuru yapılmasını talep etmesi gerekecektir.

 • AP sınavına girmek isteyen öğrencinin okulunda AP programı yok ve dolayısıyla öğrenci AP dersini almıyor ise öğrencinin sınava dışarıdan öğrenci kabul eden uygun bir okul ile iletişime geçip kendisi adına sadece sınava girecek (exam only) şekilde başvuru yapılmasını talep etmesi gerekecektir.

Girilecek AP Sınavlarının Değiştirilmesi


AP sınav başvurusu yapılıp başvurular College Board’a iletildikten sonra girilecek sınavların değiştirilmesi mümkün değildir. Öğrencilerin başvuru tamamlandıktan sonra bir AP sınavına girmekten vazgeçmeleri durumunda iptal edilen sınav ücreti (canceled exam fee) ödemeleri gerekmektedir.


Normal başvuru döneminde başvurduğu bir AP sınavına girmekten vazgeçip geç başvuru tarihine kadar başka bir AP sınavına girmek için başvuran öğrencilerin hem iptal edilen sınav ücretini hem de geç başvuru ücretini ödemeleri söz konusu olacaktır.


Ancak, AP Calculus dersleri (AP Calculus AB/AP Calculus BC) ile AP Art and Design (AP 2-D Art and Design, AP 3-D Art and Design, AP Drawing) dersleri için bir istisna söz konusudur. Kasım ayındaki normal başvuru döneminde AP Calculus ve AP Art and Design derslerinden sınav başvurusu yapmış öğrencilerin sınavı girecekleri dersi Mart ayındaki geç başvuru dönemine kadar aynı gruptaki başka bir ders ile geç başvuru ücreti ödemeden değiştirebilmeleri mümkündür.


AP Sınavları Ne Zaman ve Nasıl Yapılıyor?


AP sınavları yılda bir kere Mayıs ayının ilk 2 haftasında yapılmaktadır. Normal sınav zamanlarında sınava giremeyen öğrenciler için takip eden hafta da mazeret sınavları yapılmaktadır. Mazeret sınavları için normal sınav haftasından kullanılan sınavlardan farklı sınavlar kullanılmaktadır.


AP sınavlarına sadece AP sınavını düzenleyen okullarda girilebilmektedir. AP Çin Dili ve Kültürü ve AP Japon Dili ve Kültürü sınavları okullarda online olarak bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. Dinleme, konuşma, şarkı söyleme içeren bölümler hariç diğer sınavlar ise kalem kâğıt kullanarak yapılmaktadır. Ancak, sadece 2020 yılına özel olarak pandemi nedeniyle öğrencilere tüm sınavlar için evlerinden online girme imkanı verilmiştir.


SAT, ACT, TOEFL veya IELTS sınavlarından farklı olarak bir AP sınavına yılda sadece bir kere AP sınav haftasında girilebilmektedir. Ancak, girilen bir sınava sonraki yıllarda tekrar girilmesi mümkündür.


Yılsonu Sınavı Olmayan AP Dersleri, Performans Ödevleri ve Portföy Sınavları


Mevcut 38 AP dersinde 32 tanesinde AP ders notu sadece yılsonu sınavına göre belirlenmektedir.

AP Seminar ve AP Computer Principles derslerinde yılsonu sınavları olmakla birlikte ders notunun bir bölümünü bu dersler kapsamında yapılan performans ödevleri oluşturmaktadır.


AP Research dersi ve AP Art and Design derslerinde (AP 2-D Art and Design, AP 3-D Art and Design, AP Drawing) ise yılsonu sınavı yoktur. Ancak bu dersler için de sınav başvuru yapılması ve sınav ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.


AP Research dersi notu öğrenci tarafından hazırlanan bir bilimsel makale ile buna ilişkin yapılan sunum ve sözlü savunmaya göre verilmektedir. AP Art and Design derslerinin notları ise hazırlanan portföylere göre verilmektedir.


Performans ödevleri ve AP Art and Design dersleri için hazırlanan dijital portföyler AP Dijital Portföy uygulaması kullanılarak AP sınav haftasında belirlenen tarihlerde elektronik olarak gönderilmektedir. AP 2-D Art and Design ve AP Drawing dersleri için hazırlanan fiziki portföylerin de dijital portföylerin gönderildiği tarihte bu dersin sınavını düzenleyen okula teslim edilmesi gerekmektedir.


AP Computer Principles dersi ve AP Art and Design sınavlarına dersi almadan dışarıdan başvuran öğrencilerin dersi alan öğrenciler gibi performans ödevlerini ve portföyleri tamamlamaları gerekmektedir.


AP Sınav Ücretleri Ne Kadardır?


AP Capstone sınavları için (AP Seminar veya AP Research) College Board tarafından 2022 yılı için belirlenen temel sınav ücreti tüm öğrenciler için 144$’dır. Diğer AP dersleri için uluslararası öğrenciler için belirlenen temel sınav ücreti ABD ve Kanada’daki öğrenciler için belirlenen ücretten 30$ fazladır ve 2022 sınavları için 126$ olarak belirlenmiştir.


AP temel sınav ücretleri her eğitim öğretim yılından önce güncellenmekte ve son dönemde her yıl 1$ arttırılmaktadır.


Normal başvuru süresinden sonra geç başvuru yapılması durumda temel sınav ücretine ilave olarak 40$ geç başvuru ücreti ödenmektedir.


Bir öğrencinin AP sınav başvurusu yaptıktan sonra sınava girmekten vazgeçip başvurusunu iptal etmesi (canceled exam) veya sınava girmemesi (unused exam) halinde sınav ücreti alınmamakta ancak 40$ iptal edilen/kullanılmayan sınav ücreti talep edilmektedir.


Normal vaktinde girilmeyip mazeret haftasında girilen her bir AP sınavı için College Board tarafından geçerli olarak kabul edilen bir mazeretin bulunmaması halinde temel sınav ücretine ilave olarak 40$ geç sınav ücreti ödenmektedir.

Öğrenciler tarafından AP sınavları ile ilgili tüm ücretler sınava girecekleri okullara ödenmektedir. Sınavı düzenleyen okullar da yaptıkları tüm sınavların ücretlerini sınavların tamamlanmasından sonra College Board’a toplu olarak ödemektedirler.

AP sınavlarını düzenleyen okulların sınav düzenleme maliyetlerini de dikkate alarak AP sınavları için öğrencilerden College Board tarafından belirlenen ücretlerden daha yüksek ücretler talep etmeleri mümkündür.


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


2022 AP Sınav takvimi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için AP Sınav Takvimi sayfamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.


AP Akademi | AP Özel Ders | Advanced Placement

AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page