top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAP Akademi

AP Capstone Diploma Programı Nedir?

Güncelleme tarihi: 8 May 2022


AP Capstone Diploma Programı

Advanced Placement (AP) programı eğitim sistemini geliştirmek, lise öğrencilerini üniversite eğitimine daha iyi hazırlamak ve lise eğitimi ile üniversite eğitimi arasındaki açığı kapatmak üzere ABD’de 1952’de oluşturulmuştur. 10 ders ile başlayan AP programında ders sayısı yıllar içerisinde artarak 38’e ulaşmıştır.


Ancak, yakın zamana kadar AP Programı kapsamındaki dersler birbirinden bağımsız ileri düzey dersler olarak verilmiş, bu dersler arasında bağ kurmaya ve bütünsellik sağlamaya yarayacak bir diploma programına yer verilmemiştir.


Bu durumun AP programı için önemli bir eksiklik olması nedeniyle College Board tarafından 2012-13 yılında AP Capstone Diploma programı başlatılmıştır. Böylece, AP programı kapsamında öğrencilere ileri düzey dersler alabilmenin yanında uluslararası bir diploma programını tamamlama imkânı da sunulmuştur.


AP Capstone Diploma Programının Amacı


AP Capstone Diploma programının amacı öğrencilere, üniversite eğitimi açısından kritik öneme sahip eleştirel düşünebilme, bağımız araştırma yapma, işbirliği içerisinde takım çalışmaları yürütme ve etkili iletişim kurma becerilerini kazandırmaktır.


AP Capstone Diploma programı, AP programı kapsamında verilen ileri düzey dersleri hem tamamlamakta hem de bu derslerden elde edilebilecek faydayı daha da ileri taşımaktadır. Öncelikli olarak AP Capstone Diploma programı kapsamında kazandırılacak beceriler öğrencilerin hem diğer AP derslerinde hem de üniversite eğitimlerinde başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, AP Capstone Diploma programı kapsamında yapılacak disiplinler arası çalışmalar ile birbirinden bağımız AP dersleri arasında köprü kurulması ve farklı alanlardaki bilgilerin sentezlenebilmesi mümkün olabilmektedir.


AP Capstone Diploma Temel Dersleri


AP Capstone Diploma Programı 2 temel ders üzerine inşa edilmiştir: AP Seminar ve AP Research.


AP Seminar dersinin amacı öğrencilere gerçek hayata ilişkin sorunları veya akademik konuları derinlemesine araştırma, farklı bakış açılarını eleştirel bir yaklaşımla analiz edip sentezleyebilme ve kanıta dayalı olarak kendi fikirlerini geliştirebilme yeteneklerini kazandırabilmektir.


AP Research dersinin amacı ise AP Seminar dersinde kazanılan becerileri kullanarak öğrencilerin kendi belirledikleri bir alanda bağımsız bir akademik araştırma yapmalarını sağlamaktır. Bu nedenle AP Seminar dersi AP Research dersi için ön şart dersidir.


AP Capstone Diploma Temel Dersleri

AP Capstone Diploma Temel Dersleri


AP Seminar Dersi

AP Seminar Dersi

AP Seminar dersinde öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara veya akademik konulara ilişkin farklı bakış açılarını değerlendirmeyi, çeşitli kaynaklardan bilgi toplayarak analiz etmeyi ve kanıta dayalı, güvenilir ve geçerli görüşler geliştirmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilere bu becerilerin kazandırılabilmesi için AP Seminar dersinde öğrencilerden aşamalı olarak 2 adet ders içi performans ödevi yapmaları beklenmektedir.


İlk aşamada; sırasıyla öğrenciler takımlara ayrılmakta, her takım tarafından bir araştırma konusu belirlenmekte, belirlenen konu farklı açılardan incelenmek üzere takım üyeleri arasında paylaştırılmakta, bireysel araştırmalar tamamlanıp rapor haline getirilmekte, bireysel araştırma raporları kullanılarak ortak bir takım sunumu hazırlanmakta ve takım olarak sunum yapılmaktadır.


İkinci aşamada ise; öğrencilerin her yıl College Board tarafından yayınlanan kaynak dokümanları esas alarak bir araştırma konusu belirlemeleri, bu konu ile ilgili araştırma yapmaları, buldukları kaynaklarda yer alan farklı bakış açılarını değerlendirmeleri, bunlardan yola çıkarak ve College Board tarafından yayınlanan kaynak dokümanlarıyla bağlantı kurarak kendilerine ait kanıta dayalı bakış açıları ve görüşlerini oluşturmaları ve bu sürecin sonunda bireysel bir rapor yazıp sunmaları beklenmektedir.


İlk aşamada öğrencilerin literatür taraması yapmaları ve buldukları kaynaklarda yer alan farklı bakış açılarını değerlendirmeleri gerekmekle birlikte kendilerine ait yeni bir bakış açısı veya görüş oluşturmaları beklenmemektedir. İkinci aşamada ise öğrencilerin farklı bakış açılarını değerlendirip sentezleyerek kendi bakış açılarını ve görüşlerini oluşturmaları gerekmektedir. Ancak, ikinci aşamada hazırlanacak araştırma raporunun AP Research dersinde olduğu kadar kapsamlı ve akademik bir makale derinliğinde olması beklenmemektedir.


AP Seminar dersinde ayrıca bir yılsonu sınavı da bulunmaktadır. Yılsonu sınavı da iki kısımdan oluşmaktadır ve her yıl farklı metinler verilip aynı standart sorular sorulmaktadır. Birinci kısımda sorulan sorular ilk performans ödevinin içeriği ile örtüşürken ikinci kısımda sorulan soru ikinci performans ödevi ile örtüşmektedir.


AP Research Dersi


AP Research dersinde AP Seminar dersinde kazanılan becerileri daha da geliştirerek belirledikleri bir konuda bağımsız bir akademik çalışma yapmaları, buna ilişkin akademik bir makale yazmaları ve çalışmalarını savunmaları gerekmektedir.

AP Research Dersi

AP Research dersi için AP Seminar dersinde olduğu gibi College Board tarafından kaynak doküman yayınlanmamakta, öğrencilerin araştırma konularını tamamen kendilerinin belirlemeleri gerekmektedir. Bu şekilde öğrencilerin araştırma konularını kendi ilgi alanlarına göre belirlemelerine imkân sağlanmaktadır. Bununla birlikte belirlenecek araştırma konusunun AP Seminar dersinde yapılan çalışmaların devamı olması da mümkündür.


AP Research dersinde AP Seminar dersinde olduğu gibi yılsonu sınavı yoktur. Ders notunun tamamı akademik makale ile buna ilişkin sunum ile savunma için verilen notlardan oluşmaktadır.


Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımlarıyla AP Research dersinde yapacakları çalışmalarda kendilerine rehberlik edecek bir veya birden fazla uzman danışman belirleyebilirler. Uzman danışmanlar okuldan konuyla ilgili bir öğretmen veya öğretmenler olabileceği gibi okul dışında konu ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından da seçilebilmektedir.


Uzman danışmanlar öğrencilere araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma sürecinin takip edilmesi, verilerin yorumlanması, kaynak önerilmesi, hazırladıkları makale ve sunumlara ilişkin geribildirim yapılması gibi pek çok konuda katkı sağlayabilirler.


Uzman danışmanların öğrenciye destek sağlarken yönlendirme ve geri bildirim yapma ile yetinmeleri, öğrencinin yapması gereken çalışmaları yapmamaları gerekmektedir.


AP Capstone Diploma Alabilme Koşulları


AP Capstone Diploma almaya hak kazanabilmeleri için öğrencilerin AP Capstone temel derslerini (AP Seminar ile AP Research) almaları ve bu derslerinin notlarının en az 3 olması gerekmektedir. İlave olarak 4 AP sınavından daha 3 ve üzeri not alınması gerekmektedir.

İlave dersler için IB programında olduğu gibi herhangi bir alandan olma zorunluluğu yoktur. Öğrencilerin istedikleri dersleri seçmeleri mümkündür. Ayrıca, bu dersler için dersleri alma zorunluluğu da yoktur. Dolayısıyla, öğrencilerin AP Seminar ve AP Research derslerini almış olmaları koşuluyla diğer dersleri almadan sadece sınavlarına girmeleri de mümkündür.

İlave derslerin ne zaman alınacağına veya sınavlarına ne zaman girileceğine dair de bir koşul bulunmamaktadır. Öğrenciler lise eğitimlerinin herhangi bir döneminde (AP Seminar veya AP Research derslerinden önce, aynı zamanda veya sonra) bu dersleri alabilirler veya sınavlarına girebilirler.


AP Capstone Diploma Programı

AP Capstone Diploma İçin Alınması Geren Dersler


AP Seminar ve AP Research derslerinden 3 ve üzeri not alan ancak ilave 4 ders şartını sağlayamayan öğrenciler ise AP Seminar ve Research Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.


AP Capstone Diploma Programı Olan Liseler


AP Capstone diploma programına katılabilmek ve AP Capstone derslerini açabilmek için okulların diğer AP derslerinden farklı olarak ilave bir onay sürecini tamamlamaları gerekmektedir.


Bu çerçevede, diğer AP derslerinin sınavlarında dersleri almadan girmek mümkün iken AP Seminar ve AP Research derslerinin sınavlarına sadece AP Capstone Diploma program onayı almış okullarda okuyan ve bu dersleri almış öğrenciler girebilmektedir.

Türkiye’de mevcut durumda AP Capstone Diploma program onayı bulunan 4 lise bulunmaktadır: Hisar Okulları, TED İstanbul Koleji, Özel Ege Lisesi ve Özel Bilfen Anadolu Lisesi. (Detaylar için Türkiye’de AP sayfamıza bakabilirsiniz.)


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP Capstone Diploma Programı veya genel olarak AP programı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AP Akademi | AP Özel Ders | Advanced Placement

AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

525 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page