top of page

AP Statistics

AP Statistics (AP İstatistik) dersi, öğrencilerin verileri toplamaları, analiz etmeleri ve yorumlamaları için gerekli olan araçları kullanmak üzerine kurulmuştur. Veriyi araştırma, örnekleme ve deneme, olasılık ve simülasyon ile istatistiksel çıkarım AP Statistics (AP İstatistik) dersinin dört ana temasıdır.


AP Statistics (AP İstatistik), özellikle cebir bilgisi ve yeteneği yüksek öğrencilerin alabileceği ve başarılı olabileceği bir derstir. Ders 9 üniteden oluşur. Bu ünitelerde, bir değişkenli ve iki değişkenliği verilerin incelenmesi, verilerin eldesi, olasılık ve olasılık dağılımları, örnek verilerin dağılımları, kategorik ve kantitatif verilerin çıkarımları, dağılımları Chi-Square, ortalama ve eğimleri ele alınır. Öğrencilerin ayrıca, varyasyonlar ve dağılımlar, modeller ve belirsizlik ve veri temelli tahmin yapma, karar alma ve sonuçlandırma konusunda bilgilerinin olması beklenmektedir. 
 

AP Statistics (AP İstatistik), işletme ve iktisat başta olmak üzere özellikle sosyal alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin sınavına girmeyi tercih ettiği derstir. Ayrıca, temel dersleri almış ve başarılı olmuş mühendislik alanında veya temel bilimlerde ve tıp alanında kariyer hedefi olan öğrencilerde ekonomi dersleri gibi bu dersleri almayı tercih etmektedir.


2020 yılında AP Statistics (AP İstatistik) sınavına tüm dünyadan 187,741 öğrenci girmiş ve bu öğrencilerin %16,2 si sınavdan 5 almıştır. 2021 yılındaki sınavına giren öğrencilerden 5 alanların oranı ise %16 dir.
 

AP Statistics (AP İstatistik), hesap makinesi kullanımın en yoğun ve önemli olduğu sınavdır. Sınav boyunca hesap makinesi kullanımına izin verilmesinin aksine, grafik çizdirme özelliği olan hesap makinesinin sınavda öğrencinin yanında hazır olması beklenmektedir. AP Statistics, iki kısımdan oluşmaktadır. 90 dakika süre verilen 40 tane çoktan seçmeli sorunun olduğu ilk kısım (Multiple Choice Question) puanlandırmanın %50 sini oluşturmaktadır. 6 adet açık uçlu sorunun bulunduğu (Free Response Question) ikinci kısım için verilen süre 90 dakikadır. Bu bölümdeki ilk beş soru toplam sınavın puanlandırmasının %37,5 ini oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili son soru ise tek başına puanlandırmanın %12, 5 ini oluşturmaktadır.

AP Akademi, AP programı hakkında kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi ekibiyle AP sınavlarında başarının doğru adresidir. Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarımızdan online veya yüz yüze AP özel ders ve eğitim danışmanlığı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Statistics (1280x720).jpg
bottom of page