top of page

AP Microeconomics

AP Microeconomics (AP Mikroekonomi), üretici ve tüketicilerin ekonomik davranışlarının ve bu temelde uygulanan ekonomik ilkelerin incelendiği bir derstir. Başarısızlıkları ile birlikte piyasalar, devletin özellikle teşvik yönüyle rolü, gelir dağılımları incelenen ana konu başlıklarıdır.

 

Bu derste öğrencilerin ileri derecede matematik ve istatistik bilgisine sahip olmaları beklenmez. Öğrencilerin basit düzeyde grafik yorumlama, veri analiz etme yeteneğine sahip olması yeterlidir. 


AP Microeconomics (AP Mikroekonomi), AP Macroeconomics (AP Makroekonomi) gibi, işletme ve iktisat başta olmak üzere özellikle sosyal alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin sınavına girmeyi tercih ettiği derstir. Ayrıca, temel dersleri almış ve başarılı olmuş mühendislik alanında veya temel bilimlerde ve tıp alanında kariyer hedefi olan öğrencilerin almayı tercih ettikleri derslerin başında gelir.


2020 yılında AP Microeconomics (AP Mikroekonomi) sınavına tüm dünyadan 82.415 öğrenci girmiş ve bu öğrencilerin %23,3'ü sınavdan 5 almıştır. 2021 yılındaki sınavına giren öğrencilerden 5 alanların oranı ise %20'dir.


AP Microeconomics (AP Mikroekonomi) sınavı, puanlandırmada çoktan seçmeli sorulara çoğu AP dersine göre daha çok önem vermektedir.  70 dakika süre verilen 60 tane çoktan seçmeli sorunun olduğu ilk kısım (Multiple Choice Question) puanlandırmanın %66,65'ini oluşturmaktadır. Bu 60 sorunun yaklaşık 15 tanesi basit düzeyde matematiksel işlem gerektirmektedir. 2 tanesi kısa, bir tanesi uzun 3 adet açık uçlu soru bulunan (Free Response Question) ikinci kısım için verilen süre 60 dakikadır ve bu bölüm puanlandırmanın %33,35'ini oluşturmaktadır. Bu bölümdeki her bir kısa soruların ağırlığı yaklaşık %8,34 ve uzun sorunun ağırlığı %16,68'dir.

AP Akademi, AP programı hakkında kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi ekibiyle AP sınavlarında başarının doğru adresidir. Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarımızdan online veya yüz yüze AP özel ders ve eğitim danışmanlığı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Microeconomics (1280x720).jpg
bottom of page