top of page

AP Macroeconomics

AP Macroeconomics (AP Makroekonomi), bütünsel olarak bir ekonomik sisteme uygulanan prensiplerin incelendiği bir derstir. Fiyat seviyesi tayini ve ulusal gelir çalışmaları dersin odaklandığı konuların başında gelir. Finans sektörü, ekonomik performans önlemleri, ekonomik büyüme, istikrar politikaları ve uluslararası ekonomiler derste incelenen ana konu başlıklarındandır.

 

Bu derste öğrencilerin ileri derecede matematik ve istatistik bilgisine sahip olmaları beklenmez. Öğrencilerin basit düzeyde grafik yorumlama ve veri analiz etme yeteneğine sahip olması yeterlidir. 


AP Macroeconomics (AP Makroekonomi), AP Microeconomics (AP Mikroekonomi) gibi, işletme ve iktisat başta olmak üzere özellikle sosyal alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin sınavına girmeyi tercih ettiği derstir. Bunun yanı sıra, temel dersleri almış ve başarılı olmuş mühendislik alanında veya temel bilimlerde ve tıp alanında kariyer hedefi olan öğrencilerin almayı tercih ettikleri derslerin başında gelir. Ayrıca AP International Diploma alma hedefinde olan öğrencilerin, bu diplomanın gerektirdiği 5 dersi tamamlamanın en ideal olduğu derslerden birisi olduğu için, AP Macroeconomics (AP Makroekonomi) sınavına AP Microeconomics'e (AP Mikroekonomi) göre daha çok girilmektedir.

 
2020 yılında AP Macroeconomics (AP Makroekonomi) sınavına tüm dünyadan 122.639 öğrenci girmiş ve bu öğrencilerin %19,7'si sınavdan 5 almıştır. 2021 yılındaki sınavına giren öğrencilerden 5 alanların oranı ise %18'dir.


AP Macroeconomics (AP Makroekonomi) sınavı, puanlandırmada çoktan seçmeli sorulara çoğu AP dersine göre daha çok önem vermektedir.  70 dakika süre verilen 60 tane çoktan seçmeli sorunun olduğu ilk kısım (Multiple Choice Question) puanlandırmanın %66,65'ini oluşturmaktadır. Bu 60 sorunun yaklaşık 12 tanesi basit düzeyde matematiksel işlem gerektirmektedir. 2 tanesi kısa, bir tanesi uzun 3 adet ucu açık uçlu soru bulunan (Free Response Question) ikinci kısım için verilen süre 60 dakikadır ve bu bölüm puanlandırmanın %33,35'ini oluşturmaktadır. Bu bölümdeki her bir kısa sorunun ağırlığı  yaklaşık %8,34 ve uzun sorunun ağırlığı %16,68'dir.

AP Akademi, AP programı hakkında kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi ekibiyle AP sınavlarında başarının doğru adresidir. Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarımızdan online veya yüz yüze AP özel ders ve eğitim danışmanlığı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Macroeconomics (1280x720).jpg
bottom of page