top of page

AP Environmental Science

AP Environmental Science (AP Çevre Bilimi), doğadaki bilimsel ilkelerin, kavramların ve doğa içindeki etkileşimleri anlayabilmek için gerekli metodolojilerin öğretildiği bir derstir. Öğrencilerin doğal ve insan kaynaklı çevresel problemlerin analizini ve tanımlamasını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerden bu problemlerin taşıdıkları riskleri ve çözüm yollarını incelemeleri beklenmektedir. AP Environmental Science (AP Çevre Bilimi) dersi jeoloji, biyoloji, çevre, kimya ve coğrafya başta olmak üzere birçok bilim dalını içinde barındıran AP’nin en disiplinlerarası dersidir. Bu yönüyle güncel gelişmelerle etkileşimi en yoğun olan derstir.


Bu nedenlerden dolayı, AP Environmental Science (AP Çevre Bilimi) dersini almak isteyen öğrencilerin, dersin içerisinde kantitatif analiz olduğu için cebir bilgilerinin ve yeteneklerinin iyi olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin bu dersi almadan önce, biyoloji gibi yaşam bilimi ve fizik veya kimya gibi fiziksel bilim derslerinden birer tane almış olmaları kendilerine avantaj sağlayacaktır. Son olarak, Yerbilimleri derisini alan ya da bu konuda bilgi sahibi olan öğrenciler, diğer öğrencilere göre daha da avantajlı olacaklardır.

 
AP Environmental Science (AP Çevre Bilimi) dersinde, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde olduğu gibi laboratuvar temelli sorular sorulmakta ve öğrencilerin çevre bilimlerindeki özellikle sorgulamaya yönelik ve/veya saha çalışması içeren deneyleri yapmaları yada en azından bu deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ekosistemler, biyoçeşitlilik, nüfus, dünya sistemleri ve kaynaklar, arazi ve su kullanımı, enerji kaynakları ve tüketimi, atmosfer, su ve kara kirliliği ve iklim değişikliği başta olmak üzere küresel değişim AP Environmental Science (AP Çevre Bilimi) dersinin temel konularıdır. Ayrıca, öğrencilerin enerji transferleri, dünya sistemleri arasındaki etkileşimler, sürdürülebilirlik ve türler ve çevre arasındaki etkileşimler hakkında bilgileri olması beklenmektedir.

 
AP Environmental Science (AP Çevre Bilimi) dersini mühendislik veya temel bilimler alanlarında kariyer yapmak isteyen ve AP Calculus (AP Matematik), AP Chemistry (AP Kimya), AP Biology (AP Biyoloji) ve AP Physics (AP Fizik) derslerinden ilgili alanlardaki dersleri tamamlamış öğrencilerin sınavına girmeyi tercih ettiği derstir.

AP Akademi, AP programı hakkında kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi ekibiyle AP sınavlarında başarının doğru adresidir. Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarımızdan online veya yüz yüze AP özel ders ve eğitim danışmanlığı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Environmental Science (1280x720).jpg
bottom of page