top of page

AP Chemistry

AP Chemistry (AP Kimya), organik kimya hariç üniversite düzeyinde Kimya'ya Giriş konularının öğretildiği ve sınavda bu bilgilerin bilimsel olarak gösterilmesinin beklendiği bir derstir. AP Chemistry (AP Kimya), kimya ve biyomedikal başta olmak üzere mühendislik alanında veya temel bilimlerde ve tıp alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin sınavına girmeyi tercih ettiği derstir.


AP Chemistry (AP Kimya) dersi, AP programında yüksek not almanın en zor olduğu AP derslerindendir. Öğrenim hayatları boyunca Kimya derslerinde başarılı olmuş öğrencilerin bile, sınavın içeriğinin ve amacının üniversite düzeyinde Kimya bilgisini öğretmek ve sorgulamak olduğundan dolayı desteğe ihtiyaçları olmaktadır. Konu sayısının çok fazla ve içeriğinin kapsamlı olduğu AP Chemistry (AP Kimya) dersi, disiplinli ve planlı bir şekilde çalışmanın en önemli olduğu AP derslerinin başında gelir. Her yıl, AP Programı uygulayan okullarda AP Chemistry (AP Kimya) dersi alan öğrencilerin neredeyse yarısı sınava girmekten vazgeçmektedir. 2020 yılında AP Chemistry (AP Kimya) sınavına tüm dünyadan 127.864 öğrenci girmiş ve bu öğrencilerin %10,6'sı sınavdan 5 almıştır. 2021 yılındaki sınavına giren öğrencilerden 5 alanların oranı ise %11'dir.


AP yeniliklere açık ve güncel gelişmelere göre değişikliklere giden dinamik bir programdır. Bundan dolayı, 2011 yılından bu yana derslerin konularında, içeriklerinde, öğretim tekniklerinde ve mantığında değişikliklere gitmektedir. 2014 yılında AP Chemistry (AP Kimya) dersinin içeriğinde, öğretim tekniklerinde ve konularında değişikliğe gitmiştir. Günümüzde öğretilen AP Chemistry (AP Kimya) dersi ve uygulanan sınavı, 2014 öncesine göre yeni öğretim ve ölçüm tekniklerinn uygulandığı, araştırmaya yönelik bir ders programı olan ve öğrencilerin sorgulamasına, mantık yürütmesine ve bilgilerini düzgün ve anlaşılır bir şekilde aktarabilmesine önem veren bir yöntem benimsemektedir.

 

AP Chemistry (AP Kimya) sınavı, öğrenme hedeflerinin öğrenci tarafından başarılı bir şekilde kanıtlaması gereken sorular içermektedir. Yeni sınav sisteminin formatında da önemli değişiklikler oluştur. Sınavın ilk kısmında, 90 dakika süre verilen 75 tane beş şıklı çoktan seçmeli soru (Multiple Choice Question) yerine dört şıklı 60 soru çıkmaktadır ve yanlışlar doğruları götürmemektedir. Hesap makinesinin kullanımının yasak olduğu çoktan seçmeli soruların olduğu bölüm için yine öğrencilere 90 dakika süre verilmektedir. Daha öncesinde, soruların konularının belirli olduğu, yarısının çözümünde hesap makinesinin yasak olduğu 6 adet ucu açık soru bulunan (Free Response Question) ve 95 dakika süre verilen ikinci kısımın soru sayısı ise 7 ye çıkmıştır. Bu bölümde, her birinin sınav puanının %10,9'unu oluşturduğu 3 uzun cevaplı ve her birinin sınav puanının %4,35'ünü oluşturduğu 4 kısa cevaplı soru vardır. 105 dakika süre verilen bu kısmın tümünde hesap makinesi kullanımı serbesttir. Bu kısımda çıkan sorular eskiye nazaran daha deneysel ve tüm konuların birbirlerine bağlı bir şekilde sorulduğu, bilimsel yaklaşımın önemli olduğu sorulardır.

AP Akademi, AP programı hakkında kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi ekibiyle AP sınavlarında başarının doğru adresidir. Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarımızdan online veya yüz yüze AP özel ders ve eğitim danışmanlığı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Chemistry (1280x720).jpg
bottom of page