top of page

Advanced Placement (AP) Programı Nedir?

Advanced Placement (AP) lise öğrencilerinin üniversite seviyesinde ders almalarına ve/veya bu derslerdeki yetkinliklerini belgelendirmelerine imkân sağlayan ve College Board tarafından yürütülen uluslararası bir müfredat ve diploma programıdır.

AP programı ABD ve Kanada'da birçok lisede müfredatın bir parçası olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, AP programı dünya genelinde çok sayıda lise tarafından da uygulanan uluslararası bir programdır. Son dönemde ülkemizde de AP programına ilgi oldukça artmıştır. Bu çerçevde AP programını uygulayan liseler ile AP sınavlarına giren öğrenci sayısı hızla artmaktadır.

AP Programının Önemi

AP ders notları başta Amerika ve Kanada olmak üzere 60'tan fazla ülkedeki üniversiteler tarafından kabul ve burs kararlarında dikkate alınmaktadır. Bu nedenle her yıl milyonlarca öğrenci AP sınavlarına girmektedir. 2021 yılı Mayıs ayında yapılan AP sınavlarına tüm dünyada 2.548.228 öğrenci girmiştir.

Öğrencilerin belirli alanlardaki yeterliliklerini göstermek için girdikleri ve yine College Board tarafından düzenlenen SAT Subject sınavları AP programının yaygınlaşmış olması nedeniyle artık yapılmamaktadır. Bu durum AP sınavlarının öneminin daha da artmasına neden olmuştur.

AP Dersleri ve AP Sınavları

AP Programı kapsamında 7 alanda 38 ders bulunmaktadır. AP Seminar ve AP Research dersi dışındaki 36 dersin sınavlarına dersi almadan da haricen hazırlanarak girilebilmektedir. Dolayısıyla, okullarında AP programı bulunmayan öğrenciler istedikleri AP sınavlarına girebildikleri gibi okullarında AP programı bulunan öğrencilerin de almadıkları AP derslerinin sınavlarına girmeleri mümkündür.

AP programında belirli sayıda veya belirli alanlarda ders alma ya da sınavlarına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Öğrenciler alacakları dersleri ve/veya girecekleri sınavları tamamen kendi ilgili alanları ve kariyer hedeflerine göre seçebilmektedir.

AP sınavlarına normal başvurular Kasım ayı ortasına kadar yapılabilmekte, geç başvurular da Mart ayı ortasında sona ermektedir.

AP sınavlarına başvurular doğrudan College Board'a değil bu sınavı düzenleyen okullara yapılmaktadır. AP programı olan liselerin öğrencileri genellikle kendi okullarında sınava girmektedirler. Dışarıdan AP sınavlarına girecek öğrencilerin ise AP sınavlarını düzenleyen ve  sınavlara dışarıdan öğrenci kabul eden bir okula başvurmaları gerekmektedir.
 

AP sınavları her yıl Mayıs ayında yapılmaktadır ve sınavlarda çoktan seçmeli sorular yanında açık uçlu sorular da sorulmaktadır.

Bir dersin sınavına yılda ancak bir kere girilebilmektedir. Ancak sonraki yıllarda daha önce girilen bir sınava tekrar girmek mümkündür.

AP sınavları lise düzeyinin üzerinde üniversite seviyesinde sorular içerdiğinden ciddi bir çalışma gerektirmektedir. Son 20 yılda sınava giren öğrencilerin not ortalaması 5 üzerinden yaklaşık 3 iken öğrencilerin sadece yaklaşık %15’i sınavlardan 5 tam puan alabilmiştir.

AP Akademi Eğitim Danışmanlığı

 

AP Akademi olarak hem AP ders içerikleri hem de AP programı hakkında detaylı bilgi ve tecrübe sahibi uzman kadromuzla nitelikli ve değer katan özel ders ve danışmanlık hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz.

AP Akademi | AP Özel Ders | Advanced Placement

AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

AP programında başarıya ulaşmak istiyorsanız; bilgi almak, özel ders almak veya deneme dersi planlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page